BİLGİ

T.C. Gümrükleri Baş Müdürlüklerine Bağlı Gümrükler İçin İstenilen Evraklar

1)      Vekaletname ( Noter tasdikli)

2)      İmza Sirküleri ( Noter tasdikli)

3)      Ticaret Sicil Gazetesi ( Asıl veya noter tasdikli)

4)      Vergi Dairesi ( Asıl veya noter tasdikli)

5)      Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi ( Asıl veya noter tasdikli)

Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli İthal Evraklar

1. İthal eşyaya ait orijinal fatura

2. İthal eşyaya ait gümrük kıymet bildirim formu (Tarafımızca hazırlanır)

3. Sigorta poliçesi (İşlem F.O.B. veya CF ise)

4. Navlun faturası

5. Banka transfer dekontu veya % KKDF

6. Ordino

7. Konşimento

8. Çeki Listesi

9. Sanayici Taahhütname, Bakım onarım belgesi (Özel evrak gerektiren mallarda)

10. Avrupa’dan ithal edilecek mallardan ATR veya EUR1 belgesi

Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli İhraç Evraklar

1. Resmi Türkçe fatura

2. Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR (Tarafımızdan düzenlenir)

3. Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)

4. Diğer ülkeler için Menşe şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)

5. Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi (Bankanız tarafından düzenlenir)

6. Göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliğine üyelik (Tarafımızdan üyelik yapılır)

7. Dahilde İşleme belgesine dayalı ihracatla ilgili belgeler

8. İthal edilen eşyanın İhracatında İthalata ait tek idari belge ve ekleri