HİZMETLER

 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti
 • Dolaşım belgeleri (A.TR, EUR 1, FORM A) ve Menşe Sertifikalarının Firma Adına Hazırlanması
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları
 • İhracat Rejimi Uygulamaları
 • Serbest Bölge Uygulamaları
 • Transit Rejimi Uygulamaları
 • Dâhilde İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Antrepo Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
 • Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Fuar Eşyası Çıkış ve Giriş İşlemleri
 • Geri Gelen Eşya İşlemleri
 • Teminat Çözümleri
 • Garanti Kapsamında Yeniden İhracat ve İthalat İşlemleri
 • İşlemler Öncesi Maliyet Analizi Yapılması
 • Kontrol Belgesi ve Teşvik Belgesi İşlemleri
 • DTS ve TSE ait belgelerin takibi ve sonuçlandırılması
 • Tarım İl Müdürlüğü, Zirai Karantina, İl Sağlık Müdürlüğü, Veterinerlik, Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerindeki analizlerin takibi ve sonuçlandırılması

hizmetler